Kerkdiensten

       

In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus, komen de kerkdiensten op de zondagen tot eind mei  te vervallen. Dit besluit is genomen in overleg met de lokale Protestantse Gemeente Groningen en de landelijke PKN. Andere, kleinere bijeenkomsten gaan vooralsnog wel door.

 

 

De Martinikerk wordt gebruikt voor kerkdiensten door de Protestantse Wijkgemeente Martinikerk, door het Groninger Studentenplatform voor Levensbeschouwing en door Schoonheid met een Ziel.  Wijkgemeente Martinikerk:
Elke zondag om 9:30 en om 19:00 uur.
(Op de tweede zondag van de maand om 17.00 uur i.p.v. 19.00 uur.)
www.wijkgemeente-martinikerk.nl


GSp - Studentenplatform voor Levensbeschouwing:
Elke zondag om 11:30 uur.
www.martinidiensten.nl


Schoonheid met een Ziel:
Elke tweede, vierde en vijfde zondag van de maand om 17:00 uur.
www.schoonheidmeteenziel.nl

U kunt de diensten van de wijkgemeente terugluisteren via Kerkomroep.nl
klik hier voor een directe toegang.