Over ons

Stichting Martinikerk
De Stichting Martinikerk Groningen is in 1975 opgericht. De stichting heeft een drieledige doelstelling:
- onderdak bieden aan de wijkgemeente van de PKN voor de zondagse eredienst;
- het in stand houden van de kerk in de zin van de Monumentenwet;
- het genereren van inkomsten t.b.v. het onderhoud van het kerkgebouw.

Hiertoe wordt de kerk verhuurd ten behoeve van evenementen zoals concerten, orgelopnames, congressen, trouwerijen, uitreikingen, uitvaartbijeenkomsten etc.

 


Bestuur Stichting Martinikerk
- Marianne Faber – voorzitter
- Jos Westra – penningmeester
- Roel de Jong - lid
- Geert Kuiper - lid
- Dianne Abeln - lid

Beloningsbeleid van de Stichting Martinikerk: alle bestuursfuncties zijn onbezoldigd.

 

Vacature secretaris 

Stichting Martinikerk Groningen zoekt een bestuurslid/secretaris voor minimaal vier bijeenkomsten per jaar. Het betreft een onbezoldigde functie.
De secretaris:

  • Stelt in overleg met de voorzitter de agenda op voor de bestuursvergadering
  • Stelt iedereen uit het bestuur op de hoogte van vergaderingen
  • Notuleert bestuursvergaderingen
  • Behandelt in- uitgaande post
  • Digitaliseert het bestaande archief

Indien u meer wilt weten over deze functie neemt u dan contact op met mevrouw M. Faber-Sierman. Zij is te bereiken via 050- 31 11 277.
Interesse? Stuur dan een mail voorzien van CV naar mevrouw M. Faber-Sierman op het volgende  e-mailadres: 

Medewerkers
- Jan Haak – beheerder / verhuur (Martinikerk)
- Kristian Buitink – verhuur  (Nieuwe Kerk )
-
Betty Knigge - verhuur (Lutherse Kerk)
- Antoine van der Meer – financiële administratie en vrijwilligersbeleid


Titulair organisten
- Leo van Doeselaar
- Erwin Wiersinga