Over ons

Stichting Martinikerk
De Stichting Martinikerk Groningen is in 1975 opgericht. De stichting heeft een drieledige doelstelling:
- onderdak bieden aan de wijkgemeente van de PKN voor de zondagse eredienst;
- het in stand houden van de kerk in de zin van de Monumentenwet;
- het genereren van inkomsten t.b.v. het onderhoud van het kerkgebouw.

Hiertoe wordt de kerk verhuurd ten behoeve van evenementen zoals concerten, orgelopnames, congressen, trouwerijen, uitreikingen, uitvaartbijeenkomsten etc.

 

 

Medewerkers
- Betty Knigge - directeur Martinikerk
- Jan Haak – beheerder Martinikerk
- Antoine van der Meer – financiële administratie
- Friso de Boer - verhuurcoördinator Lutherse Kerk & verhuurcoördinator Nieuwe Kerk

Bestuur Stichting Martinikerk
- Marianne Faber – voorzitter
- Mark Postma - secretaris
- Jos Westra – penningmeester
- Roel de Jong - lid
- Dianne Abeln - lid
- Xandra Groenewold - lid

Beloningsbeleid van de Stichting Martinikerk: alle bestuursfuncties zijn onbezoldigd.

Titulair organisten
- Leo van Doeselaar
- Erwin Wiersinga