Processie, lezingen en cantate in 2021

Van Yesse naar Sint Jan, middeleeuwse

mirakelen in kerk en klooster

 

Achthonderd jaar geleden bezochten de cisterciënzer monnik Caesarius en zijn abt Henricus van Heisterbach het vrouwenklooster Yesse onder de rook van Haren en de Groningse Martinikerk. Vorig jaar stond naar aanleiding van dat monnikenbezoek een driedaags evenement in de steigers. Alle activiteiten zijn vanwege Covid19 verplaatst naar 28 en 30 april en 1 mei 2021 (en dat dan natuurlijk weer onder voorbehoud). 

Caesarius vergezelde zijn abt Henricus tijdens diens visitatiereizen langs kloosters in het noorden van wat nu Duitsland en Nederland zijn. In Yesse vernam Caesarius over de Mariawonderen die kort daarvoor in dat klooster hadden plaatsgegrepen. In de Martinikerk toonde stadspastoor Theodoricus een reliek van de Arm van Johannes de Doper aan Caesarius. De wonderen van Yesse en het Johannesreliek zijn door Caesarius beschreven in de Dialogus Miraculorum, het Boek der Mirakelen. 

Het evenement ‘Van Yesse naar Sint Jan’ bestaat uit een gevarieerd en interactief programma waarin het Groninger religieuze leven rond de Martinikerk en het cisterciënzer vrouwenklooster Yesse in de middeleeuwen centraal staat.

Op het programma staan onder meer een ‘processie van Yesse naar de Martinikerk’, lezingen, exposities en de uitvoering van de Caesarius-Cantate. Dat gebeurt op initiatief van het Bezoekerscentrum Klooster Yesse, de Vereniging Vrienden Martinikerk en het Centrum voor Religie en Erfgoed van de Rijksuniversiteit Groningen dat samenwerkt met de University of Birmingham. De meeste activiteiten vinden plaats in de Martinikerk. 

Caesarius komt tot leven

Op vrijdag 30 april hopen we dr. William Purkis van de Universiteit van Birmingham te mogen ontvangen. Hem is gevraagd een masterclass en een publiekslezing over Caesarius en diens bezoek aan de Martinikerk te verzorgen. Die dag vindt ook de herpresentatie van het boek ‘De Arm van Johannes’ (van Bart Flikkema) plaats, wordt de film ‘Caesarius’ (van Willem Hoiting) vertoond en zal in de Martinikerk een expositie worden geopend met archeologische vondsten en ander materiaal van Yesse. Parallelle exposities zullen tot begin juli in de Groninger Archieven en in de Universiteitsbibliotheek te zien zijn. 

Processie vanaf Yesse

Op zaterdag 1 mei vertrekt vanaf Yesse een processie naar de Martinikerk waarin ook ‘Caesarius en zijn abt Henricus’ meelopen. De route voert langs enkele markante punten die aan de dertiende-eeuwse wandeling gelinkt kunnen worden. In de Martinikerk wordt de door Chris Fictoor voor dit doel gecomponeerde en geschreven Caesarius-Cantate uitgevoerd. ’s Middags staan er lezingen gepland door dr. Jaap van Moolenbroek (oud-hoofddocent middeleeuwse geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam) en dr. Anneke Mulder-Bakker (oud-hoofddocent middeleeuwse geschiedenis RuG) over resp. de denkwereld van de cisterciënzer nonnen te Yesse en elders en over de eerste generaties bewoonsters van Yesse. 

Vasten in Middeleeuwen en nu

Op woensdagavond 28 april vindt in Brouwerij Martinus aan de Kostersgang in Groningen nog een bijeenkomst voor studenten plaats met onder meer twee lezingen over het vasten in de Middeleeuwen en over het hedendaagse vasten. Daarvoor uitgenodigd zijn dr. Andrew Irving (RuG) en prof. Renger Witkamp (Universiteit Wageningen). Dit onderdeel is geïnitieerd door de Studentenkoepel voor Levensbeschouwelijke Organisaties (SKLO) in Groningen. 

Actuele informatie via www.kloosteryesse.nl/yessesintjan